💢نکات مهم از نمودارهای سینتیک💢

 

🔺منحنی غلظت-زمان برای واکنش دهنده(ها) نزولی ولی برای فرآورده(ها) صعودی است.

🔺در واکنش های کامل (یک طرفه) حداقل غلظت یکی از واکنش دهنده ها که همان محدود کننده می باشد به صفر می رسد و منحنی غلظت-زمان آن به صفر می رسد.

🔺در واکنش های تعادلی چون غلظت هیچ گونه ای به صفر نمی رسد، منحنی غلظت-زمان هیچ گونه ای نباید به صفر برسد.

🔺شیب منحنی غلظت-زمان در هر نقطه، سرعت واکنش را در آن لحظه نشان می دهد.

🔺شیب نمودارهای غلظت زمان برای گونه ها در لحظات اولیه بیشتر است چون سرعت واکنش در ابتدا بیشتر است و به مرور به علت کاهش غلظت، سرعت کمتر شده و شیب نیز کمتر می شود.

🔺ضریب استوکیومتری هر گونه ای با شیب نمودار غلظت-زمان آن گونه رابطه مستقیم دارد. هر چه ضریب استوکیومتری گونه های بزرگتر باشد شیب منحنی غلظت-زمان آن بیشتر است.

 

مشاوره درسی

09121883823

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس