👁نکات + بررسی تست

اوج یادگیری

 

تست فوق از شما خواسته که گزینه ای را تعیین کنید که در آن از علامت های فرعی اعراب آمده باشد.

❗️نکته: می دونیم که اسم های زیر اعراب فرعی دارند:
الف- جمع مذکر سالم در هر سه حالت رفع و نصب و جر.
ب- مثنی در هر سه حالت
ج- اسماء خمسه در هر سه حالت(ویژه انسانی ها)
د- جمع مؤنث سالم در حالت نصب
ذ- غیرمنصرف ها در حالت جر.

❗️اسم هایی که مجرور واقع می شند:👈مجرور به حرف جر، مضاف الیه، صفت و‌ معطوف اگر تابع اسمی مجرور باشند.

❗️اگر غیر منصرف ها در حالت جر باشه اما مضاف یا دارای ال باشه اعراب اصلی کسره رو می پذیره نه فرعی.

🔑در گزینه ۱ ابراهیم غیر منصرف هستش اما منصوبه و اعراب اصلی داره.

 در این گزینه کلمه ی اصوات نیز جمع مکسر ه نه جمع مؤنث سالم.

در گزینه ۲ افضل غیرمنصرفه اما در حالت رفع(مبتدا) اعراب اصلی داره. در این گزینه کلمه ی معلومات هم جمع مونث سالم هستش اما مضاف الیه و مجرور با اعراب اصلی هستش. مدارس هم غیر منصرف و مجروره اما مضاف واقع شده و اعرابش اصلی هستش❗️

در گزینه ۳ المشاکل غیرمنصرفه و‌مضاف الیه و مجروره. اما دارای ال هستش و اعراب اصلی داره.
الصعوبات هم معطوف و مجرور به تبعیت هستش❗️

در گزینه ۴ أحسن غیر منصرف و مجروره اما مضاف واقع شده و اعراب اصلی داره. اما یوسف غیر منصرفه و مضاف الیه و مجرور با اعراب فرعی فتحه هستش❗️

❌بنابراین گزینه ۴ صحیح می باشد.

📢 عزیزان تحلیل ها رو به دقت مطالعه کنید و اونها رو در ذهنتان تکرار و تثبیت کنید تا به مرحله تسلط برسید.

 

مشاوره تخصصی

09121883823

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس