🍀زمینه مطالعاتی سینتیک و ترمودینامیک🍀

 

💠سینتیک به مطالعه موارد زیر  میپردازد:
✔️🔴محاسبه سرعت واکنش
✔️🔴بررسی عوامل موثر بر سرعت واکنش
✔️🔴مطالعه جزء به جزء مراحل انجام واکنش
✔️🔴بررسی شرایط انجام یک واکنش
✔️🔴چگونگی انجام یک واکنش در سطح ذره ای
✔️🔴محاسبه انرژی فعالسازی یک واکنش
✔️🔴بررسی پیشرفت یک واکنش
✔️🔴بررسی عوامل متوقف کننده ی یک واکنش

💠ترمودینامیک به مطالعه موارد زیر  میپردازد:
✔️🔵خودبخودی بودن یا نبودن یک واکنش
✔️🔵پیش بینی امکان وقوع یک واکنش
✔️🔵تعیین سطح انرژی گونه ها
✔️🔵بررسی چگونگی تغییرات گرمای واکنش
✔️🔵بررسی تغییرات آنتروپی
✔️🔵بررسی تغییرات انرژی آزاد گیبس
✔️🔵بررسی جهت پیشرفت واکنش
✔️🔵تعیین برگشت پذیر بودن یا نبودن واکنش
✔️🔵بررسی تاثیر دما بر خودبخودی بودن واکنش

 

مشاوره و برنامه ریزی رایگان

09121883823

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس