نکاتی در مورد نخاع


✔️ نخاع درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا دومین مهره کمر
♨️ رابط بین مغز و دستگاه عصبی محیطی
☑️ مسیر عبور پیام های حسی از اندام های یدن به مغز و ارسال پیام از مغز به اندام
💯 مرکز برخی از  انعکاس بدن
هر نخاع
🖋 دو ریشه پشتی
🖋 دو ریشه شکمی
🖋 دو عصب نخاعی
هر عصب نخاعی
🌀 ریشه پشتی
💊 اطلاعات حسی را به نخاع وارد
  ‌ 📚 حسی
🖊 جسم سلولی و دندریت بیرون نخاع
🖊 قسمتی از اکسون درون ماده خاکستری
🌀 ریشه شکمی‌
💊 پیام های حرکتی را از نخاع خارج
🖌 جسم سلولی و دندریت در ماده خاکستری
   📚 حرکتی
نکات دام دار
🎏 جسم سلولی و دندریت ریشه شکمی  بر خلاف ریشه پشتی درون ماده خاکستری قرار دارد
🎊 قسمتی از اکسون ریشه شکمی همانند ریشه پشتی در ماده خاکستری قرار دارد

✅❌✅❌✅❌✅❌✅❌

جهت ارتباط با رتبه های برتر

09121883823

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس